Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /var/userdata/web/sre.hu/website/www/libraries/joomla/string/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /var/userdata/web/sre.hu/website/www/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /var/userdata/web/sre.hu/website/www/libraries/joomla/string/string.php on line 29
Soltvadkerti Református Egyházközség

idosek otthona img

Soltvadkerti Református Egyházközség

 

 

  

A soltvadkerti reformátusok az elsők között települtek be az 1700-as évek elején. 1794-ben épült fel templomuk, a hívek összefogásának köszönhetően pedig iskolaterem és tanítói lakás is épült a templom mögött.

A Soltvadkertre betelepülő református svábokat illetően a nagyszékelyi családkönyv 1722-ben hét család idekötődéséről számol be, akiket újabb családok követtek az 1740-es években.

Hosszú üldöztetés, viszontagságos évek után II. Ferenc császár és király engedélyével 1794. szeptember 26-án déli 12 órakor elkészült a mai templom, mely napkeletre néz. A csonka toronyba két harang került. A kisharangot Lechner Antal öntötte 1760-ban, a második harangot Hirsch Henrik önttette, akinek nagy érdeme volt abban, hogy a templom megépült. A szentelést 1795. május 14-én áldozócsütörtökön Veresmarty Végh Sámuel szuperintendens végezte el. 1797. április 2-án a Kunszentmiklóson tartott egyházmegyei közgyűlés a soltvadkerti egyházat anyaegyházzá nyilvánította és külön lelkész választására, tartására adott engedélyt.

Az első lelkipásztor Poór Bertalan 1797-ben pünkösd vasárnapon tartotta székfoglaló beszédét és még abban az esztendőben megválasztotta a 12 tagú presbitériumot. Fáradozásának fő célkitűzése volt az iskolaügy előmozdítása. Mivel a régi iskolát, ami imaterem is volt a kőtemplom építése előtt lelkészlakká alakították. A hívek összefogásának köszönhetően iskolaterem és tanítói lakás épült a templom mögött. 

Orgonát vásároltak, toronyórát helyeztek el a javított toronyban és megszerezték a gyülekezeti életet, az iskolai hitoktatási rendet, az istentiszteletek rendjét, úrvacsora vétel időpontját és a beteglátogatásokat.
Rendszeresek a gyülekezeti megmozdulások, műsoros teadélutánok, a házasok és, konfirmandusok kerekévfordulós ünnepei. 1991-ben visszakapott iskolájukban 130 beiratkozott gyerekkel megindult a német és az angol nyelv oktatása.

2004-ben toronyórát építettek be a toronyba, valamint átvették a magánkézben lévő soltvadkerti idősek otthonát. Ebben az intézményben 30 dolgozó 68 lakót lát el.
Napjainkig kilenc lelkipásztor teljesített szolgálatot a soltvadkerti református egyház élén. A felekezethez tartozó tagok száma mintegy kilencszáz fő.

Lelkipásztorok

  • 1797-1820 Poór Bertalan

  • 1820-1854 Schilling András

  • 1854-1878 Sedivi József

  • 1878-1915 Kiss Adolf

  • 1915-1952 Vásárhelyi Pál

  • 1952-1956 Dr. Körpöly Kálmán

  • 1956-1972 Göbölyös László

  • 1972-1980 Sípos Árpád

  • 1980-2001 Kovács János

  • 2001- Sipos Ajtony Levente

 

A Soltvadkerti Református Egyházközség fenntartásában működő Református Idősek Otthona és Idősek Klubja 2004-ben kezdte meg működését. Az Otthon ötven fő számára biztosít tartós bentlakásos elhelyezés keretében teljes körű ellátást, ápolást, gondozást. Az otthon új építésű, a mai kor követelményeinek megfelelő, korszerű és kiemelkedő infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. Az alacsony ellátotti létszám lehetővé teszi a családias légkört, elősegítve ezzel a személyre szabott ellátás minél teljesebb megvalósulását. Az intézmény a teljes körű ellátás keretében napi háromszori étkeztetést biztosít. Fontos, hogy házias jellegű ételek kerüljenek a lakók asztalára. Szükség szerint a diétás étkeztetés valamennyi fajtáját nyújtják a lakóknak.

A lakók ápolásáról szakképzett nővérek gondoskodnak, a szakosított egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutást minden esetben megszervezi az intézmény. A foglalkoztatás keretében változatos programokat állítanak össze, így mindenki megtalálhatja a kedvére való szabadidős elfoglaltságot. Az otthonban elsősorban református felekezetű lakókat gondoznak, de felekezettől függetlenül mindenki elhelyezésre kerülhet. Az egyéni lelkigondozás mindenki számára egyformán biztosított. A lakók spirituális fejlődését egyéni és csoportos formájában a bibliaórák, az áhítatok, a vasárnaponkénti Istentiszteletek teszik lehetővé, de a más felekezethez tartozók is szabadon gyakorolhatják vallásukat. Az intézményhez tartozó Idősek Klubjában elsősorban a helybéliek számára kínálnak programokat, megszervezik az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, egyszeri meleg ételt biztosítanak. Az idősek klubja közösségformáló erejével is támogatja az idős embereket.